Die aanslag op mense se verbeeldings

download

 

Die 85 rykste mense in die wêreld se gekombineerde rykdomme is gelykstaande aan dié van die armste 50% van die wêreldse bevolking, aldus ʼn verslag [1]deur Oxfam International. Volgens hierdie verslag is die gekombineerde rykdomme van die rykste 1% van die wêreld se bevolking, nl. $110 triljoen, 65 keer meer as dié van die armste 50% van die wêreldse bevolking! Dieselfde organisasie het onlangs bevind [2] dat Suid-Afrika een van die mees ongelyke lande ter wêreld is wat betref inkomste ongelykheid. Volgens hulle verslag is daar vandag in Suid-Afrika ʼn groter kloof as wat daar 20 jaar gelede was, tussen ʼn super-ryk klein minderheid en miljoene van die armste mense.

Soms word daar bespiegel oor die moontlikheid dat daar mense is wat tot so ʼn mate ryk en magtig is dat hulle selfs regeringsleiers kan beïnvloed om sekere besluite te neem. Kom ons veronderstel dat daar wel ongeveer 1 000 mense is wat soveel mag en rykdomme het, dat hulle hul invloed misbruik om korrupte regeringsleiers as’t ware “agter die skerms” aan te moedig om sekere besluite te neem wat ʼn klein minderheid gedurig bevoordeel ten koste van die meeste ander landsburgers. Hoe sal hierdie magte agter die skerms dan te werk gaan om hul mag en invloed te waarborg en verder uit te brei?

Hierdie veronderstelde elite kan in die eerste plek die wanindruk by die meeste mense skep waarvolgens politici die meeste landsburgers se beste belange op die hart dra en alles in hul vermoë sal doen om hul welsyn te bevorder. Die korrupte politici sal gedurig beloftes maak om werkloosheid te verminder en om rykdomme te kanaliseer vanaf die rykste na die armste mense. In werklikheid sal hulle die kiesers tevrede hou met leë beloftes, terwyl hul dade sal lei tot nog groter gapings tussen aan die een kant die super-ryk elite en politici en aan die ander kant die oorgrote meerderheid arm mense. Die meeste mense se aandag kan dan ook tot so ʼn mate gefokus word op oppervlakkige vermaak en eensydige nuusberigte, dat hulle nooit sal besef wat werklik aan die gang is en wie die werklike bevoordeeldes in die land is nie. Die magtige elite en hul marionette kan dan ook gerieflikheidshalwe sondebokke soek om sodoende die skuld op ánder mense en dinge te pak. Kerkleiers wat die ou Duiwel blameer en alewig sanik oor die “sondes van die vlees”, kan as nuttige idiote dien wat soms onbewustelik hul lidmate oningelig hou aangaande die werklike oorsake van probleme. Indien lede van dieselfde elite nog boonop eienaars is van die hoofstroommedia, kan hulle dit misbruik om sekere standpunte eensydig te bevorder ten koste van andere.

ʼn Globale elite kan ook druk uitoefen sodat die belangrikste beginsels van die grootste politieke partye in lande waarbinne hulle met korrupte politici saamwerk, ooreenstem met ʼn sekere politieke ideologie en/of geloof wat hulle gebruik om hul mag en invloed verder uit te brei. Deur aan die een kant die indruk te skep dat kiesers ʼn ware keuse het tussen twee partye wat hoofsaaklik mekaar se minder belangrike standpunte opponeer, verseker hulle aan die ander kant dat omkoopbare politici se uitsprake nié wesenlik sal verskil van die heersende ideologie of lewensbeskouing nie. Sodoende kan “polities-korrekte” wetgewing byvoorbeeld gebruik word om eenstemmigheid te verseker aangaande wesenlike aangeleenthede soos bv. immigrasie en buitelandse beleid. Die meeste misleide kiesers se taalgebruik, denke, optredes en selfs hul verbeeldings, word vervolgens toenemend beperk ten einde meer eenvormig en in ooreenstemming te wees met heersende dogmas. ʼn Veronderstelde magsugtige groep wat strewe na wêreldheerskappy, kan moontlik poog om uiteindelik ontslae te raak van nasie-state en unieke volkskulture, ten einde dit te vervang met ʼn eenwêreld-orde bestaande hoofsaaklik uit ʼn elite wat selfs geneties verwant kan wees aan mekaar; en ʼn homogene, onnadenkende en verbeeldinglose werkersklas. Onafhanklike denkers wat hul verbeeldings en skeppingsvermoëns kan gebruik om ook ánder mense buite die aanvaarbare “boksie” van die heersende ideologie te laat beweeg, hou die grootste potensiële bedreiging in vir die verwesenliking van hierdie skrikwekkende ideaal.

Daar is veral die afgelope dekades heelwat gespekuleer oor die aard van magtige belangegroepe wat jarelank “agter die skerms” die verloop van gebeure grootliks beïnvloed het. David Duke en Andrew Hitchcock beweer in hul onderskeie boeke, Jewish Supremacism en The Synagogue of Satan, dat hierdie magtige belangegroepe veral deur Jode gedomineer word, terwyl David Icke verwys na buiteruimtelike reptielagtige wesens. Dit is insiggewend dat dit bykans onmoontlik is om boeke en ander media wat veral Joodse/Sionistiese invloede in die internasionale politiek adresseer, in populêre boekwinkels te vind. In teenstelling met hoofstroommedia soos bv. CNN, is daar gelukkig webruimtes soos o.a. The People’s Voice [3] en Red Ice Creations [4], wat alternatiewe inligting verskaf aangaande wêreldgebeure.

Daar is weinig beginselverskille tussen die twee grootste politieke partye in beide die VSA en in Suid-Afrika – albei lande wat bekend is vir die oënskynlike bevordering van “gelyke” menseregte en spraakvryheid. In die VSA ondersteun beide die Demokratiese en Republikeinse Partye gereeld besluite van die rassistiese Israelse regering, terwyl beide die ANC én die Demokratiese Alliansie (DA) in Suid-Afrika, “Rasstellende” Aksies, Swart Bemagtiging, naamsveranderings en “grondhervorming”, ondersteun. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge (SAIRV) beskou egter die toepassing van veral Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) as een van die bydraende hooffaktore [5]wat aanleiding gegee het tot die toenemende gaping tussen die super-ryk elite en veral die meeste Swartmense. In teenstelling met die drie grootste politieke partye, stel die SAIRV voor dat die toepassing van SEB heeltemal gestaak word! Het elke Amerikaanse burger ʼn gelyke kans om eendag president van die “equal opportunities” VSA te word, of moet hy/sy verkieslik deel wees van ʼn spesifieke geslagslyn? Die briljante 12-jarige meisie, BridgeAnne d’Avignon, van Salinas, California, het onlangs ontdek [6] dat 42 vanuit 43 Amerikaanse presidente, afstammelinge is van Koning John “Lackland”, wat die Magna Carta in 1215 onderteken het.

Wanneer ons die voorgaande getuienis ernstig ter harte neem, behoort ons te wonder of ʼn demokratiese bestel noodwendig in alle gevalle die welsyn van die meeste landsburgers sal bevorder. Sommige alternatiewe denkers is daarom voorstanders van óf ʼn regeringsvorm waarbinne ʼn “spiritueel-bewuste” elite ʼn wesenlike invloed uitoefen, soortgelyk aan dié van die “filosoof-konings” in Plato se boek, Die Republiek; óf ʼn anargistiese bestel waarbinne mense soveel as moontlik vryhede kan geniet – sonder ʼn regering. Dalk is ʼn kompromis tussen hierdie twee sienswyses die beste pad vorentoe? Miskien kan ʼn Platoniese elite dien as ʼn tipe oorgangsfase wat mense kan help ontslaeraak van die jarelange indoktrinasie deur die hoofstroommedia, totdat daar uiteindelik geen nodigheid meer sal wees vir enige weermagte, polisiedienste, of enige ander regeringsinstellings nie. ʼn Regeringlose wêreld waarbinne alle individue soveel as moontlik vryhede en hulpbronne het, kan dan aan almal van hulle die geleenthede bied om hul verbeeldings en skeppingsvermoëns sover moontlik onbelemmerd uit te leef – sonder belastings, onderdrukkende wetgewing of misdadigers wat hulle gedurig teister met inbrake en geweldsmisdade. Hierdie wêreld sal dan presies die teenoorgestelde wees van ʼn moontlike toekomstige (transhumanistiese?) kollektivistiese eenwêreldorde wat gedomineer word deur ʼn totalitêre korporatiewe diktatuur.   

Verwysings:

[1]  http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-en.pdf

[2]http://www.bdlive.co.za/national/2013/01/22/sa-more-unequal-than-20-years-ago-says-oxfam

[3]  http://www.thepeoplesvoice.tv

[4]  http://www.redicecreations.com

[5]  http://www.sairr.org.za/services/submissions-on-proposed-legislation/policy-submission-bee-should-be-scrapped-not-reformed-4th-december-2012“BEE, by contrast, like other affirmative action measures around the world, will never help more than a relative elite.”

[6]  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/All-presidents-bar-directly-descended-medieval-English-king.html

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

13 Responses to Die aanslag op mense se verbeeldings

 1. Hennie Strydom sê:

  Volgens lord Chris Patten hou China ʼn bedreiging in vir demokrasie. Die Chinese bedreiging het niks te doen met goedkoop uitvoere nie, maar Patten beweer dat China die idee verkondig dat mens nie demokrasie benodig om rykdom te verwerf nie – en dié houding bedreig die Westerse demokrasieë.

  • Heel waarskynlik hou Sjinese belange ook ʼn bedreiging in vir Westerse belange in Afrika. In Zimbabwe het hulle heelwat gebaat na die grondgrype wat daar plaasgevind het. Kan dit wees dat Sjinese belange óók heelwat sal baat indien plase in Suid-Afrika toenemend onteien gaan word en dat hulle dit goedkoop in die hande sal kry nadat dit verval het a.g.v. “opkomende” boere se onbevoegdheid?

 2. bloedbek sê:

  Dit is baie makliker om die massas te beheer as hulle almal dieselfde dink. Die media word gebruik om mense so te breinspoel ten einde ‘n een wereld orde te skep. Die meeste regerings is bloot marionette van hierdie maghebbers. Ek stem saam met Hennie. China is die grootste bedreiging in die wereld.

  • Is dit moontlik dat lande soos Iran, Noord-Korea, Rusland en Rooi-Sjina, ʼn wesenlike bedreiging inhou vir magsugtige groepe in veral Amerika en Israel, of word die meeste of selfs al die regerings in hierdie lande “agter die skerms” gemanipuleer deur dieselfde globale elite??

 3. francwrite sê:

  Jaco, baie dankie vir hierdie interessante skrywe. Ek waardeer dit baie. Mag ek dit aanstuur na ander vriende? Groete, Frank

 4. Goeie artikel Jaco. Hou gerus die Bildenberg groep dop, 125 super rykes wat bepaal wie die VSA president word en die VN beheer. Die Trilateral Commission is ook hard aan die werk agter die skerms en hulle groot pion is Henry Kissinger. Dis ook hulle wat beplan om die wereld bevolking te verminder tot 500 miljoen. Infowars.com en Liptv is ook interessante websites om dop te hou. Die massas is net so oningelig dat dit eintlik ‘n skande is! Dankie vir jou bydrae!

  • Baie dankie vir jou opbouende kommentaar op my artikel, Gert! Ek waardeer al jou moeite deur die jare om mense in te lig oor die bedreiging wat die super-ryk elite vir die mensdom inhou. Jy is die enigste predikant wat ek al ooit gehoor preek het oor die manier waarop die bankwese werk om hulself te verryk ten koste van andere.

 5. Terug pieng: Die Afrikaanse opinieplatform

  • Ek het hierdie kommentaar gelewer op “Die Afrikaanse opinieplatform” se reaksie op my artikel – op hul blog by “http://opinieplatform.co.za/2014/05/19/1300”:

   Baie dankie vir jou lywige kommentaar in verband met my artikel, Barend!

   Indien daar wel super-ryk mense is wat sommige van die ANC politici van “agter die skerms” beïnvloed, sal een van hul hoofprioriteite heel waarskynlik wees om enige vorm van blanke weerstand sover moontlik te verhoed. Hulle sal dan d.m.v. hul eensydige hoofstroommedia gedurig fokus op blanke skuld en die onregte van die verlede. Hul pro-nie-blanke vooroordele sal dan van toepassing gemaak word op die Midde-Oosterse situasie waar die “blanke” Jode gedurig diskrimineer teenoor en selfs volksmoord toepas op die meer “nie-blanke” Palestynse en Arabiese inwoners. Hulle behoort ook te besef dat ʼn korrupte swart regering nog altyd makliker beïnvloedbaar was deur opportunistiese multinasionale maatskappye – in teenstelling met die ou halsstarrige “Verwoerdiaanse” blanke regering.

   Terwyl tradisioneel linksgesinde beginsels die Suid-Afrikaanse politieke terrein deesdae oorheers, besef veral pro-Israel belangegroepe in Amerika dat hulle die simpatie van “regse” fundamentalistiese Christene dáár kan misbruik om die toepassing van hul aggressiewe beleid jeens Moslem-lande in die Midde-Ooste, mee te vergemaklik. ʼn Geldmag wat beide die regerings van Amerika én Suid-Afrika manipuleer, sal maar alte goed besef dat ʼn pro-Israel beleid in Amerika en anti-blanke beleid hier in SA, dieselfde doel dien, nl. die verdere ontmagtiging van die breë blanke bevolking ter voorbereiding van ʼn moontlike eenwêreldorde wat gekenmerk sal word deur ʼn Anglo-Joodse elite wat heers oor ʼn hoofsaaklik homogene nie-blanke werkersklas. Inderwaarheid is die lede van hierdie globale elite die eintlike rassiste omdat hulle glo dat húlle onbeperk sal kan regeer oor ʼn “minderwaardige” en oningeligte nie-blanke “miershoop”. Die Amerikaanse en Suid-Afrikaanse regerings het onlangs weke lank saam getreur oor Mandela se afsterwe. Onthou ook asb. dat die Amerikaanse regering al dekades gelede druk uitgeoefen het op die destydse Nasionale Party om uiteindelik ʼn een-mens-een-stem bestel (lees: ANC bewindsoorname) te aanvaar. Het hul harte werklik gebloei vir die lyding van Swartmense, of het hulle nuwe besigheidsmoontlikhede raakgesien in ʼn toekomstige korrupte Swart regering?

   Ten spyte daarvan dat daar ʼn wye verskeidenheid van idees beskikbaar is op die internet, stem ek saam met jou in die opsig dat die meeste mense méér eenvormig raak wat betref hul lewensuitkyke. Het dit te doen met die feit dat mense meer eners begin dink a.g.v. hul interaksie met mekaar op sosiale media soos Facebook, of het alledaagse “peer pressure” en ander media soos die TV en dagblaaie, nog steeds ʼn wesenlike invloed op hul denke?

   Anargisme kan beslis werk indien dit nié so is dat die ou mensdom in “sonde ontvang en gebore” is en dat hulle maar altyd van nature selfsugtig en boosaardig sal wees nie. Onderdrukkende regerings wat mense dwing om belastings te betaal sal ook nié noodwendig altyd en in alle omstandighede nodig wees ten einde goedgunstige mense te dwing om minder gegoede mense by te staan nie.

   Onthou ook asb. dat ek nêrens in my artikel beweer dat daar wél ʼn klein groepie samesweerders is wat alle regerings ter wêreld beheer nie. Ek verwys egter na verskillende teorieë en alternatiewe bronne wat mense kan raadpleeg – indien hulle bereid sou wees om vir ʼn oomblik te vergeet van die verwronge wêreldbeskouing wat d.m.v. veral NG Kerkleiers, Naspers-koerante en “vermaak” soos Sewendelaan-episodes, gedurig aan hulle opgedis word…

 6. kanwilsal sê:

  Dankie Jaco ek lees gereeld jou blog. Ek verskil ietwat met jou probleemstelling in die inleidende paragraaf. Die vraag na hoe min mense hoe baie besit? In vergelyking met ander natuurlik, en is dit van min belang. Die regte vraag is, het hulle die rykdom regmatig of onregmatiglik bekom? Indien die lewenstandaard van die armes daarby toenemend beter raak ongeag of die verhouding nog verder skeeftrek, is dit duidelik nie ʼn probleem nie.

  Wat die res van die artikel aan betref is dit goed geskryf en is ek dit een met die rigting van jou denke. Ek is een van dié rustelose voortanders van anargisme en my blog handel primêr oor die onderwerp, maar nie uitsluitlik nie. Mense het natuurlik baie misverstande wat anargisme aan betref en ek vind die maklikste maniere om dit te verduidelik is om pluraliteit van regerings(in die meervoud) te verduidelik. Alle dienste wat die staat aanbied kan privaat aangebied word – Vinniger, goedkoper, hoër kwaliteit en meer moreel, niemand word immers in die vryemark gedwing om transaksies aan te gaan nie. Addisioneel verstaan almal dat mense wel gemeenskappe nodig het, so laat hulle dan die gemeenskappe vorm wat hulle wil hê.

  Vrystede, Orania’s, Kommunistiese kommunes, Liberale stede, Konserwatiewe stede, Gay stede of kommunes, Kommunes vir Bikkers, Ravers, Wit-Nasionaliste, Jode, Natuurliefhebbers.

  In so ʼn plurale polis-orde is daar plek vir elke ideologie geloof en kultuurgroep onder die son, sonder dat die dwangmatigheid van demokrasie waar ek ʼn heerser nie net oor myself aanstel nie, maar ook oor ander.

  • Baie dankie vir jou insiggewende kommentaar! Ek stem saam met jou dat dit meer van belang is om presies vas te stel of mense se lewensstandaarde mettertyd toegeneem of afgeneem het. Ek het egter besluit om te fokus op dít wat meer doeltreffend m.b.v. wetenskaplike metodes gemeet kan word, nl. verskille in inkomste wat veral d.m.v. die GINI koëffisiënt alreeds vasgestel is. Dis moeiliker om mense se lewenskwaliteit of geluk te bepaal, want selfs brandarm mense kan gelukkig wees met wat hulle het. Ek het ook gepoog om my artikel so kort moontlik te hou om mense se gedagtes te prikkel.

   Mense wat voorstanders is van onafhanklike (blanke/bikers/gay?) volkstate, hou ook ʼn bedreiging in vir die verwesenliking van ʼn fascistiese eenwêreldorde, juis omdat die totstandkoming van kleiner state lei tot ʼn wegbeweeg vanaf sentralisasie. Nog ʼn rede waarom gereeld neerhalend verwys word na “separatiste”, is omdat mense die verval in eenheidstate sal kan vergelyk met die vooruitgang in kleiner state wat nié teruggehou word deur die probleme wat in groter multikulturele samelewings voorkom nie.

   Ek is mal oor jou blog en sal beslis plan maak om van jou artikels daar te lees.

 7. Ek het hierdie kommentaar op Facebook ontvang:
  =========================================

  Baie interessant Jaco. Daar is wel heelwat probleme met hierdie teorie. In die eerste plek is dit net ‘n teorie. Daar is ook baie ander teorië bv die teorie dat ons almal deur Mars mannetjies beheer word of dat Obama eintlik van Venus afkomstig is. Inteendeel, dit is nou al ‘n national passtime om met nuwe conspiracy theories voorendag te kom. Dis ook maklik om goed buite konteks aan te haal. Net soos Christene haal jy selektief goed aan sodat dit jou argument pas. Bv, die argument dat die Presidente “verkose” is asgevolg van hulle bloed lyn. Lees verder op Wikipedia en dan lees jy “more than 150 million Americans are of royal descent.[5] This is because when ancestral lines are traced back through time, the number of ancestors doubles with each generation.” Dit is heelwat meer “plausible” dat dit ‘n coincidence is as om te glo dat dit een of ander conspiracy is. Een ding is seker dat die geldmagte alles sal doen om hulle rykdom te beskerm en uit te brei. Dat hulle die mag het om hierdie vlak van invloed te hê is onwaarskeinlik. Dat daar wel regerings is wat beheer word deur ‘n elite is ook obvious, maar nie die wereld nie. Om swart bemagtiging te gebruik as ‘n voorbeeld het geen waarde nie en word heeltemal te gereeld deur blankes gebruik as ‘n “scapegoat” vir hulle eie onvermoë om in Suid Afrika te kan floreer. Nou dat die blanke helpende hande soos die Broederbond (wat definitief die regering beheer het) nie meer daar is nie kla die Afrikaners land en sand want hulle word nie meer bevoordeel nie. Ek dink mense moet ophou soek na conspiracy theories en die realiteit aanvaar en deel word van die oplossing.

  Ek het as volg daarop gereageer:
  ===========================

  Ek het nêrens in my artikel beweer dat ek wel glo in die een of ander samesweringsteorie nie. Ek het ook nêrens beweer dat dit ʼn voldonge feit is dat ʼn klein groepie magtige ouens ál die regerings in die wêreld beheer nie. Dis egter moontlik dat lande soos Rusland en Sjina wel ʼn bedreiging inhou vir die VSA waarbinne korrupte politici geteiken word deur drukgroepe soos AIPAC. Ek verwys egter na alternatiewe bronne wat mense kan raadpleeg indien hulle sou belangstel om buite die eng en eensydige sienings van die SABC, Fox News en CNN te beweeg. Ek vergelyk my anargistiese idees met dié van ‘n moontlike (denkbeeldige?) magsugtige groep wat sou streef na wêreldheerskappy.

  Swart Bemagtiging is ʼn uitstekende manier om die blanke middelklas en swart werkers verder te verarm terwyl hoofsaaklik ʼn klein (swart en wit) minderheid daardeur bevoordeel word. D.m.v. “grondhervorming” sal die plase heel waarskynlik eendag in Sjinese belange se hande beland nadat die “opkomende” swart boere dit laat verval het en moontlik aanleiding kan gee tot toenemende lyding onder veral arm Swartmense. Dis maklik vir suksesvolle besigheidsmense wat voordeel getrek het uit BEE en ooreenkomste met regeringsinstansies, om neer te sien op hardwerkende blankes wat hul werke verloor het a.g.v. hul velkleur en wat nié die vermoë het om hul eie besighede te begin nie.

  Soortgelyk aan baie ander skeptici en ywerige ateïste, verwys ook jý na sekere bronne om jou argumente te staaf. Wanneer jy ʼn Google-soektog sou doen op die woorde “American presidents related to King John”, sal jy vind dat daar op die eerste bladsy een verwysing is na die Wikipedia-artikel waarna jy verwys het, terwyl daar heelwat ander (positiewe) verwysings is na die 12-jarige meisie by wie almal van ons iets kan leer. Kyk gerus na hierdie kort inleidende video (https://www.youtube.com/watch?v=CEc5Er3uaJI) in verband met haar teorie.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s