Seks en Spiritualiteit

Sex and spirituality

Godsdienstige mense beklemtoon dikwels die belangrikheid van monogame heteroseksuele verhoudings. Daar is wel uitsonderings, soos byvoorbeeld Mormone wat voorheen toegelaat het dat een man meer as een vrou mag hê; asook hedendaagse Moslems in sekere Arabiese lande vir wie dit toelaatbaar is dat een man meer as een vrou mag hê, terwyl ʼn vrou slegs een man mag hê! Daar is heelwat Bybelgedeeltes wat spesifiek homoseksuele dade duidelik veroordeel, soos bv. Levitikus 20:13 Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ‘n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood.” Die letterlike interpretasie hiervan het al baie hartseer en verdriet veroorsaak. Die tradisionele Christelike opvatting waarvolgens één man seksueel getrou behoort te bly aan slegs één vrou en andersom, is gebaseer op ʼn letterlike interpretasie van veral twee verse in Genesis: 

  • Genesis 2:18 “Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens [man] alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp [vrou] maak wat by hom pas.”
  • Genesis 2:24 “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees 

Gnostici was baie jare gelede egter méér toegeeflik wat betref seksuele verhoudings en daar was selfs gerugte van orgies wat plaasgevind het onder die vroeë Gnostiese Christene. Romeinse heidene was bekend vir hulle gereelde orgies. Die priestersklas (parfait) van die Gnostiese Albigensers het gedurende die Middeleeue verkies om selibaat te lewe, terwyl hedendaagse Rooms-Katolieke en Boeddhistiese nonne en monnike dit óók verkies. Daar is ʼn gerug wat die rondte doen dat sommige Boeddhistiese monnike maandeliks toegelaat word om “ongure” plekke te besoek om sodoende hul seksuele drange te bevredig. Die doel hiervan is waarskynlik om ʼn té streng onderdrukking van hul seksuele drange te verhoed. Daar is gevind dat ʼn oordrewe onderdrukking van seksuele begeertes lateraan miskien kan aanleiding gee tot ʼn obsessie met seks. Die aaklige molestering van kinders deur Rooms-Katolieke priesters is welbekend en is heel waarskynlik in baie gevalle die gevolg van die onderdrukking van seksuele begeertes.   

Een van die redes waarom ek vroeër jare toenemend ontnugter geraak het met die tradisionele Christendom, was juis hul eng opvatting aangaande wat ook al “regte” seksuele norme en waardes is. Ek het begin wonder waarom elke jongmens eers ʼn verhouding met iemand anders moet hê alvorens dit toelaatbaar is om seksuele omgang met die ander persoon te hê. As so ʼn jongmens jarelank sukkel om iemand anders te ontmoet met wie hy/sy ʼn verhouding kan hê, kan die onderdrukking van seksuele behoeftes lei tot onnodige frustrasies en sielkundige probleme. Baie predikante se onvermoë om hierdie kwessie voldoende te adresseer het my nog meer laat twyfel aan die geldigheid van baie Christene se bewering dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is en dat ons daarin antwoorde op al ons kwelvrae kan vind.

Emosionele betrokkenheid by seksmaats en metgeselle lei tot geneentheid aan hulle, wat dikwels lei tot die toenemende verknogtheid aan tydelike, materiële dinge soos groot huise en duur motorkarre. Dit lei dan dikwels tot toenemende pyn en lyding wat gepaardgaan met die verlies wat mense ondervind wanneer hulle besef dat álle voorwaardelike dinge – selfs liefdesverhoudings, van verbygaande aard is. Die opsie om seksueel-getrou te bly aan slegs één persoon word daarom as ʼn hindernis ervaar deur baie “spiritueel-bewuste” mense. Sommige wysgere het vervolgens beweer dat die opsie om seksuele omgang met verskeie seksmaats te hê sonder die “las” van emosionele betrokkenheid by hulle, dikwels minder lyding veroorsaak. “Tantra” seksuele tegnieke is vir baie jare gebruik om mense meer spiritueel-bewus te maak. Tantra is meer as 1500 jaar oud en het soortgelyk aan joga, in Indië ontstaan. Dit is ʼn versameling van leerstellings en praktyke wat spesifiek ontwerp is om jou te help om méér te “voel” en meer bewus te wees van die energie binne en om jou. Tantra gebruik die verkenning van seksuele energie om hierdie doelwitte mee te bereik. Daar is egter baie askete en jogi’s wat tot so ʼn mate fokus op die “nie-fisiese” spirituele werklikhede, dat hulle alle belangstelling in seks verloor het.

Die oorweldigende invloed wat eienaars van die hoofstroommedia uitoefen op miljoene mense se lewensuitkyke, is duidelik in die toenemende mate waarop mense se aandag gefokus word op seks deur veral die sepies op die TV en skinderstories in die koerante. Die oordrewe fokus op sportgebeure, seks en skinderstories oor vermaaklikheidsterre, word deur sekere belangegroepe gebruik om baie mense se aandag af te lei vanaf die ware oorsake van hul probleme. Selfs kerkleiers oorbeklemtoon dikwels die belangrikheid van seksualiteit met gedurige geskille oor voorhuwelikse seks, homoseksualiteit en pornografie. Ons is bewus van die huidige sirkus binne die NG Kerk wat betref die status van hul gay lidmate. Kerklidmate het in hul derduisende alreeds die kerke verlaat omdat hulle voel dat hul daaglikse bekommernisse nie na behore geadresseer word nie.

Seksualiteit is ʼn uiters belangrike deel van menswees, maar daar is ook ander belangrike dele van menswees wat mense se lewenskwaliteit beïnvloed. Die belangrikheid van seks word dikwels oorbeklemtoon, terwyl die belangrikheid van die nastreef van ʼn beter wêreld vir almal, onderbeklemtoon word. Sodoende word ʼn moontlike beter toekoms opgeoffer ter wille van selfsug en kortstondige genot. Die oordrewe fokus op die seksuele bevorder die hedendaagse verbruikerskultuur, terwyl gemeenskaplike kulturele waardes en doelwitte wat betrekking het op die verbetering van alle mense se welsyn, op die agtergrond geskuif word. Die handhawing van ʼn gesonde balans van alles wat deel is van menswees, is nodig vir die verbetering van lewenskwaliteit. Dit sluit in ʼn gesonde sekslewe, ʼn gemeenskap wat omgee vir mekaar, die bevordering van die wetenskap en tegnologie, lewensverrykende spirituele norme en waardes en die nastreef van ʼn beter toekoms vir ons almal.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Seks en Spiritualiteit

  1. Terug pieng: Seks en Spiritualiteit | Blog aangaande Spiritualiteit en Gnostisisme

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s