Hoe behoort ons te dink en op te tree: vier moontlike kategorieë

Prentjie

Vervolgens verduidelik ek my verstaan van die verskille tussen die linkerhand en regterhand paaie, as twee wyd uiteenlopende waardestelsels. Indien ons die verhouding tussen ‘n mens en ‘n moontlike God/Goddelike Werklikheid as vertrekpunt sou neem, kan ons ‘n beter begrip kry van verskillende waardestelsels wat deur die jare deur mense gevolg is. Ondersteuners van die regterhand pad glo dat die eintlike doel van hul lewens is om hulleself te onderwerp aan óf die gesag van ‘n Persoonlike God, óf om uiteindelik een te word met ‘n onpersoonlike Goddelike Werklikheid. Vir ondersteuners van die linkerhand pad is die hoogste prioriteit die bevordering van die mag/belange/plesier van hulle unieke self/ego/bewussyn/siel – dikwels ten koste van die belange van andere.

Binne die regterhand pad onderskei ek tussen die godsdienstige en spirituele waardestelsel. Die godsdienstige mens glo dikwels dat ‘n Persoonlike Skeppergod sekere verordeninge en opdragte met mense gedeel het d.m.v. die een of ander goddelik-geïnspireerde geskrif. Diegene wat hierdie riglyne sou gehoorsaam en respekteer, het ‘n groter kans om die ewige lewe te beërwe, as ‘n “halsstarrige ongelowige” wat dit sou durf waag om die geldigheid van die veronderstelde goddelik-geïnspireerde geskrif te bevraagteken. Die spirituele mens glo in die werklikheid van ‘n onpersoonlike Goddelike waaruit alle bestaande dinge geëmaneer het en dat dit sy/haar lewensdoel of bestemming is om uiteindelik een te word met die Goddelike.

Binne die linkerhand pad onderskei ek tussen diegene wat glo in die voortbestaan van die bewussyn na die afsterwe van die fisiese liggaam en diegene wat nié daarin glo nie. Eersgenoemde is ondersteuners van die “transendente linkerhand pad”, terwyl laasgenoemde die “immanente linkerhand pad” ondersteun. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die verskille tussen die Kerk van Satan wat in 1966 deur Anton LaVey gestig is in San Fransisco en die Temple of Set wat lateraan deur Michael Aquino gestig is. Anton LaVey het gefokus op die “hier-en-nou” materiële behoeftes van die individu, terwyl Michael Aquino geglo het in die verdere evolusie van (ten minste sommige) mense se siele na die dood van die fisiese brein.

Dit gebeur dikwels dat sommige mense besluit om ‘n spesifieke waardestelsel aan te beveel vir diegene vir wie hulle omgee, terwyl hulle ‘n ander waardestelsel propageer vir andere wat deur hulle onderdruk en mislei word. Sodoende is godsdienstige waardestelsels vir baie jare gepropageer om miljoene gelowiges se denke en gedrag te reguleer wat dan kwansuis in ooreenstemming was met die verordeninge van die een of ander vreesaanjaende god. Bybelgedeeltes wat verwys na owerhede wat deur God aangestel is, is gebruik om dikwels die heerskappy van korrupte regimes mee te regverdig. Deesdae word veral die politieke ideologie waarvolgens alle mense gelyk gebore is en hulle daarom gelyke stemreg behoort te hê, gebruik om die belange van super ryk besigheidsmense en eienaars van die hoofstroommedia, te bevorder. Baie lede van die super ryk elite is egter deeglik bewus van die wesenlike oorgeërfde genetiese verskille tussen mense wat ‘n bepalende invloed het op hulle intelligensie- en skeppingsvermoëns. Opportunistiese mense gee dus dikwels voor dat hulle ywerige navolgers is van die een of ander mooiklinkende, emosiebelaaide waardestelsel. In hierdie artikel het ek die eienskappe van waardestelsels meer breedvoerig bespreek.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s