Waarom die meeste blankes onwillig is om weerstand te bied teen die ANC-regime

CJmHhS3WgAAy9Jd-251x300

Die apatiese (en selfsugtige!) houding van die meeste blankes die afgelope 23 jaar, was onafskeidbaar deel van die toenemende geweldsmisdade, verval en agteruitgang wat ons in hierdie land beleef het.  Hoekom is daar vandag – na 23 jaar van die ANC-bewind, nog hoegenaamd géén teken van enige behoorlike blanke weerstand teen die heerskappy van internasionale geldmagte en hul pionne binne hierdie regering nie? Ek dink daar is hoofsaaklik drie redes vir hierdie stand van sake:

  • Die meeste blankes se Christelike/Bybelse waardestelsel kan geen behoorlike riglyne aan hulle verskaf wat betref rasseverhoudinge nie; inteendeel, dis ‘n bron van al groter wordende verwarring en verdeeldheid.
  • Die hoofstroommedia, insluitend die SABC TV, DSTV, RSG, Afrikaanse dagblaaie soos Beeld; politieke partye soos die DA en VF+; kerkleiers van veral die Afrikaanse driesusterkerke en kultuurorganisasies en “burgerregte-organisasie” soos o.a. die FAK, ATKV en AfriForum, het ‘n oorweldigende invloed op die meeste blankes se denke en dade.
  • In plaas daarvan om hul uitgediende Christelike waardestelsel te vervang met ‘n meer sinvolle en lewensverrykende waardestelsel, het die meeste blankes verkies om kleinlike selfsug en die gepaardgaande verbruikerskultuur, te omhels.

Daar is deesdae geweldig baie onenigheid en verwarring onder blanke Christene veral betreffende rasseverhoudinge. Aan die een kant van die spektrum is diegene met ‘n streng Ou Testamentiese benadering met die gepaardgaande goedkeuring van rassisme, slawerny, baasskap, homofobie en volksmoord. Aan die ander kant is diegene wat glo dat alle mense “gelyk geskape is in die oë van God”; dat daar geen noemenswaardige oorgeërfde genetiese verskille tussen rasse is nie en dat enige vorm van Apartheid/rasseskeiding daarom onbybels is. Daar is egter bitter-min Christene wat besef dat daar ‘n derde “Goue Middeweg” standpunt is wat nêrens in die Bybel (of deur die meeste hedendaagse teoloë en predikante) aanbeveel word nie. Om hierdie verwarring en oningeligte status van hulle te verstaan, moet ons veral hierdie 3 feite in ag neem:

1) Die kerngedagte van die Ou Testament is die verhouding tussen die volk Israel en hul (stam)god Jahwe. Die beweerde uitverkore status van hierdie volk en gepaardgaande veroordeling van ondertrouery met ander nasies, is onafskeidbaar deel van hierdie “rasgesentreerde” kerngedagte.

2) Nêrens in die Bybel word die skeiding tussen lede van verskillende volkere (segregasie) veroordeel of as “sondig” beskou nie. Selfs Paulus se “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.”, verwys na ‘n geestelike eenheid en impliseer geensins dat slegs veelrassige een-mens-een-stem demokrasieë moreel-aanvaarbaar is nie.

3) As gevolg van veral politieke druk en finansiële behoeftes het heelwat kerkleiers Apartheid as “ketters” verklaar en is die Belhar Belydenis as addisionele belydenis opgestel. Ek het die toenemende verpolitisering van die Afrikaanse kerke in hierdie artikel bespreek.

In plaas daarvan dat volledige geografiese skeiding tussen volkere duidelik in die Bybel verkondig word, word die gebruikmaak van slawe-arbeid van nie-Israeliete nêrens in die Bybel verbied nie en word selfs volksmoord goedgepraat. Dit wil dus voorkom asof (veral) Joodse/Israelse baasskap eerder aanbeveel word in die Ou Testament. Terwyl “regse Christene” soos bv. Anthony Jacob – die skrywer van White Man, Think Again!, in 1965 nog blanke baasskap (Engels: White Supremacy) gepropageer het, is daar vandag bykans geen “regse” of “Alt-regse” mense wat dit ondersteun nie – selfs nie eens die Nasionaal-Sosialistiese National Alliance in Amerika nie! Is dit hoegenaamd sinvol om daarop aan te dring dat die Bybel (of selfs die Christelike lewensuitkyk) moet dien as riglyn vir beter rasseverhoudinge?

Internasionale geldbelange en eienaars van die hoofstroommedia is deeglik bewus van die feit dat hulle sekere ideologieë kan propageer wat húlle belange sal bevorder – dikwels ten koste van die belange van die meeste ander mense wat hierdie ideologieë klakkeloos navolg. Die bewering dat liberale demokrasie, oftewel veelrassige een-mens-een-stem demokrasie, die beste regeringsvorm is, beskou ek as die kern-ideologie van die hoofstroommedia in veral Westerse lande. Die belangrikste alternatief vir hierdie liberaal-demokratiese ideologie is die volkstaatideaal waarvolgens lede van ‘n volk oor hulleself behoort te regeer binne ‘n land wat hoofsaaklik deur hulle mede-volksgenote bewoon en bewerk word. Eienaars van die hoofstroommedia het veral sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog ywerig gepoog om miljoene blankes te ontmoedig om die volkstaatideaal te ondersteun.

Sekere standpunte dien as regverdiging vir godsdienstige dogmas. Sodoende dien die bewering dat Jesus se lewe en kruisdood korrek voorspel is in die Ou Testament, dikwels as regverdiging vir die bewering dat die Bybel daarom die “onfeilbare Woord van God” is. Soortgelyk hieraan is daar sekere standpunte wat dien as regverdiging/hoekstene vir sommige politieke ideologieë. Daar is veral drie standpunte wat dien as die hoekstene vir die liberaal-demokratiese ideologie:

1) “Alle mense is ‘gelyk gebore’ in dié opsig dat daar weinig oorgeërfde genetiese verskille tussen hulle is wat ‘n bepalende invloed het op hulle intelligensie- en skeppingsvermoëns. Goeie onderwys en opleiding is dus die beste waarborg vir vooruitgang.”

Ek het hierdie blatante leuen meer breedvoerig in hierdie artikel bespreek.

2) “Die meeste probleme in veral lande wat voorheen kolonies was van Westerse lande, is die gevolg van verkeerde dinge wat witmense aangevang het.”

Is diegene wat hierdie standpunt ondersteun, bewus van omstandighede in lande soos Liberië en Ethiopië wat nooit kolonies van Westerse lande was nie? Na 23 jaar van ‘n swart meerderheidsregering word “Apartheid” nog steeds geblameer vir baie probleme waarmee ons nog daagliks stoei in hierdie land.

3) “Hitler het 6 miljoen Jode vergas. Enige politieke standpunt wat die belangrikheid van ras beklemtoon, sal noodwendig lei na gaskamers”.

Hierdie bewering word veral in Europese lande gepropageer om Europeërs daarvan te weerhou om doeltreffend weerstand te bied teen die invloede van internasionale geldmagte en die gepaardgaande toenemende immigrasie (invalle?) van derdewêreldse mense na Europese lande.

 

Magtige belangegroepe en eienaars van die hoofstroommedia probeer dus om mense sover moontlik dom en oningelig te hou oor veral die noue samewerking tussen die super ryk elite en sommige politici (en kerkleiers). Lesers van (veral Afrikaanse) dagblaaie en TV-kykers word aangemoedig om te stem vir hierdie selfde meelopers van internasionale geldmagte, terwyl hulle aandag gefokus word op minder lewensbelangrike sake soos o.a. die nuutste sportgebeure, skinderpraatjies oor rolprentsterre en “vermaak” soos Sewendelaan.

Almal van ons moet dikwels belangrike besluite in die lewe neem. Daar is veral één besluit wat van toepassing is op dit wat vir jou van die allergrootste belang is. Jy moet besluit of jou eie kortsigtige materiële behoeftes en dié van jou vriende en naasbestaandes, belangriker is as die nastreef van ‘n ideaal wat sodanige basiese behoeftes transendeer. Hiermee bedoel ek ideale soos bv. die nastreef van beter lewensomstandighede vir nie alleen jouself en jou vriende en naasbestaandes nie, maar ook vir alle ander mense en nie-menslike diere. Die bereidwilligheid om vervolgens persoonlike opofferings te maak om hierdie ideaal te verwesenlik, verwys ek na as die “heroïese lewensuitkyk”. Die gebrek aan hierdie heroïese lewensuitkyk onder veral die oorgrote meerderheid blankes, is een van die belangrikste redes waarom hulle nié doeltreffend weerstand wil bied teen, óf die misleidende invloede van die hoofstroommedia, óf die ANC-regime, nie. In teenstelling met die kleinlike selfsug van die meeste blankes, was daar deur die jare talle voorbeelde van mense wat bereid was om te sterf vir dit waarin hulle glo. Ek het die heroïese lewensuitkyk meer breedvoerig bespreek in hierdie artikel.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s